capinda s.r.o.

 

Zařizujeme vše, v souvislosti s výrazným zlevněním tepla pro topení a TUV pro bytové domy, rodinné domky i další objekty (školy, ubytovny, nemocnice, komerční objekty, atd.) od prvotního záměru, přes všechny potřebné projekty až po vlastní realizaci, včetně jednání se všemi subjekty, se kterými je třeba jednat. U bytového domu pomůžeme získat souhlas členské schůze. Rádi se zúčastníme shromáždění vlastníků bytových jednotek, na kterém zodpovíme všechny dotazy. Pomůžeme v tom, aby příslušný Stavební úřad byl ochoten vydat stavební povolení bez ohledu na, že Teplárny v poslední době dávají nesouhlasné stanovisko. V případě zájmu zařídíme kompletní pravomocné stavební povolení, případně i předkolaudační měření hluku a následnou kolaudaci.

 

Nabízíme komplexní řešení jak dosáhnout co nejnižší ceny za teplo do Vašeho bytového domu:

Tepelné čerpadlo, zkráceně TČ (ve většině případů typu vzduch – voda) vám sníží náklady na topení u zatepleného objektu až o 65 %. Fotovoltaické panely na Vaší střeše Vám vyrobí vaši vlastní levnou elektřinu, kterou zúročíte tím, že ji pustíte do tepelného čerpadla a tím ji, díky topnému faktoru TČ, tj. COP (v Brně celoroční průměr COP je 2,86) téměř třikrát znásobíte. Nezapomeňte, že TČ je zajímavé tím, že z 1 kW elektrické energie vyrobí téměř 3 kW tepla (v Brně průměrně 2,86 kW). Na referenčním domě – Poznaňská 12, MČ Žabovřesky Brno – mají pro topení a TUV dvě jednotky TČ o výkonu 56 kW při A7/W50 a na střeše vlastní FVE o výkonu skoro 20 MW za rok – jejich úspora v roce 2015 oproti platbám Teplárnám dosáhla 84%, v chladném roce 2016 „jenom“ 80%.

 

Do nabídky řešení pro Vás zapojíme všechny profese, které jsou k tomu nutné s jejich dovednostmi:

 • projektant návrhu topení a TUV z tepelných čerpadel – zpracuje projekt umístění nové technologie v domě
 • stavební projektant – doporučí případné nutné stavební zásahy
 • projektant elektroinstalace – zpracuje projekt nové elektroinstalace od hlavního rozvaděče k řídící jednotce tepelných čerpadel a vyřídí novou smlouvu s distributorem elektřiny
 • požární specialista – zpracuje studii pro Hasičský záchranný sbor
 • specialista na hluk – zpracuje hlukovou studii pro Krajskou hygienickou stanici
 • specialista na statiku – prověří statiku objektu


Pokud nejste ještě rozhodnuti, zda pro vás bude tepelné čerpadlo přínosem, nabízíme:

Na základě jednoduchých podkladů z vašeho objektu (hlavně spotřeba energie na topení a ohřev TUV za posledních (stačí) tři roky) vám zpracujeme studii, která vám pomůže se rozhodnout. Studie bude obsahovat:

 

Orientační položkovou cenovou nabídku instalace tepelných čerpadel dvěma možnými způsoby, pokud si to budete přát:

 • Dělené řešení (split), kdy vnější jednotky TČ (obsahující kompresor a vrtuli) jsou na střeše objektu nebo někde jinde mimo objekt a zbytek technologie je v přízemí nebo suterénu objektu. Přiměřený hluk, který produkují vnější jednotky TČ je záměrně umístěn mimo objekt tak, aby byly splněny hlukové normy pro vlastní objekt i pro okolní objekty. Srozumitelnou řečí se dá napsat: Prostě to nesmí být v domě ani v okolních domech slyšet.
 • Kompaktní řešení (kompakt), kdy veškerá technologie TČ je v suterénu nebo v přízemí objektu a vzduch je k ní přiváděn a odváděn přes otvory ve fasádě opatřenými žaluziemi s širokými lamelami pro pomalé, a tedy téměř bezhlučné proudění vzduchu.

 

Stručné a srozumitelné shrnutí obou typů řešení obsahující pro každé řešení:

 • Cena instalace za instalaci TČ včetně DPH
 • Co cena obsahuje, případně neobsahuje
 • Výkon TČ při A2W35 (koho to bude zajímat, tak i při jiných parametrech)
 • Výkon pomocného elektrokotle (tzv. bivalentní zdroj)
 • Bod bivalence (tj. teplota, při které začne tepelným čerpadlům pomáhat bivalentní zdroj)
 • Velikost nového jističe (jističů) pro TČ
 • Předpokládaná cena za GJ z TČ
 • Návratnost investice do TČ
 • Cena za inženýring se stavebním povolením
 • Celková cena tzv. „na klíč“ = cena instalace + souvisejícího inženýringu

 

Doplňující informaci o možnosti instalovat si fotovoltaickou elektrárnu na střechu objektu - optimální varianta:

 • navrhovaný optimální výkon fotovoltaické elektrárny (FVE)
 • potřeba energie pro ohřev TUV ve vašem objektu za celý rok
 • cena navrhované optimální varianty bez DPH
 • dotace pro vybranou optimální variantu
 • cena s dotací bez DPH
 • Celková cena instalace s DPH 15%
 
 
Naše nejstarší (nejdelší) reference bytového domu v Brně -přehled vývoje nákladů na topení a ohřev TUV od 2008 do 2015: