JOM pro všechny byty

 
JOM je zkratka pro „jednotné odběrné místo“ pro všechny byty v bytovém domě.
 
Pokud si do bytového domu pořídíte tepelné čerpadlo (TČ) nebo za jistých podmínek dokonce i když si TČ nepořídíte, tak jsme schopni v každém bytovém domě zařídit, že všechny byty ušetří cca 40 % nákladů na elektřinu ve svých bytech. Dosáhneme toho tím, že vám zřídíme JOM (jednotné odběrné místo) pro všechny byty bytového domu. Toto JOM bude napsáno na SVJ nebo BD domu, které útratu elektřiny bude platit EONu nebo jinému distributorovi. Každý byt přitom dostane podružný elektroměr (cejchovaný – fakturační), aby bylo jasné, kolik který byt spotřeboval, a aby se to v rámci SVJ dalo rozúčtovat. Orientační cena této akce je max. 150.000 pro 15 ti bytový dům. Šetření v bytech bude takové, že návratnost této investice bude cca 2,7 let. Abychom to mohli přesně spočítat, potřebujeme vyúčtování elektřiny za celý rok z jednotlivých bytů. A samozřejmě souhlas Shromáždění bytového domu s touto akcí. Není podmínkou, aby do toho šly všechny byty bytového domu.