Kombinace tepelného čerpadla a fotovoltaické elektrárny

 

Fotovoltaická elektrárna (FVE) je v současné době již běžný standard na střechách rodinných i bytových, případně i obecních nebo komerčních domů. Základním argumentem pro pořízení fotovoltaické elektrárny na takový dům bývá především snaha ušetřit co nejvíce nákladů spojených s provozem a zároveň zajistit trvalý výnos investice.

 

Každá vyrobená kWh elektrické energie, kterou jste schopni spotřebovat, je také současně úspora spotřeby elektrické energie, kterou by jinak dodal místní distributor elektřiny.

 

Tepelné čerpadlo samo o sobě zajišťuje velice nízkou spotřebu elektřiny pro vytápění a ohřev teplé vody. Tepelné čerpadlo spotřebuje zhruba 3 krát méně elektrické energie, než stejně výkonný elektrický kotel. Tepelné čerpadlo má velice malý příkon, který je z velké části schopna pokrýt výroba FVE.

 

V případě, že je v objektu instalována FVE i tepelné čerpadlo, je v letních měsících pokrytí spotřeby tepelného čerpadla během dne až 100%, v zimních měsících pak cca 50%. Vše záleží na aktuálním výkonu FVE.

 

Lze tedy předpokládat, že od jara do podzimu bude provoz tepelného čerpadla, které zajišťuje ohřev vody a vytápění, s minimálními náklady. Tyto náklady vzniknou prakticky jen provozem tepelného čerpadla v nočních hodinách, pokud budete chtít temperovat topení i v noci anebo mít v provozu cirkulaci TUV i v nočních hodinách.

 

Pokud tedy máme, například instalováno tepelné čerpadlo o příkonu 2kW (tj. o výkonu cca 6 kW), na střeše FVE o aktuálním výkonu 4kW, máme, v případě rodinného domku, navíc k dispozici cca 50 % vyrobené energie na ostatní spotřebiče v domácnosti.

 

Je vhodné posoudit možnosti časovaného managementu spotřebičů v domácnosti, a pokud to je možné, nastavit doby chodu tak, aby byl výkon z FVE ideálně stále využitý ke smysluplným provozům spotřebičů v domácnosti. Je také možné použít zátěžové relé, které dokáže na základě výkonu aktivovat spotřebiče.