SVJ Poznaňská 12, Brno

 

Bytový dům – 16 bytů, 4 patra, 1 vchod – celoroční vytápění a ohřev teplé vody.
2 ks TC Convert AW28-3P o výkonu 56 kW při A7W50.
FVE na střeše domu – výkon 18,6 kWp.

Bivalence – 1 * elektrokotel o výkonu 1 * 36 kW.

Generální dodavatel firma AC Heating, s.r.o. - leden 2014

 

17/2/2014 proběhlo autorizované měření hluku. I při plném výkonu venkovních jednotek, které jsou na budníku na střeše, je hluk v normě – v bytech pod střechou není slyšet nic.

 

Fotovoltaická elektrárna na střeše domu s výkonem necelých 19 kWp dodává vyrobenou elektřinu přednostně do teplených čerpadel.

Díky této unikátní kombinaci se dosahuje neuvěřitelné ceny 107 Kč za 1 GJ tepla v celoročním průměru (rok 2015). V roce 2016 to bylo 131,70 Kč (celoroční průměr).
 

Chcete mít systém, který vám nepošle fakturu ? My vám ho umíme dodat. Jedná se o kombinaci fotovoltaické elektrárny a tepelného čerpadla. Jak to funguje ? Jednoduše: sluníčko vám vyrobí energii, která je posléze spotřebovaná prioritně v kompresoru tepelného čerpadla jako jeho pohon při výrobě tepla ze vzduchu. Ani jedno médium vám nepošle fakturu, protože je zdarma. Slunce svítí zdarma a teplota vzduchu také není zpoplatněna. Tento jednoduchý systém vám vyrobí teplo a TUV při minimálních nákladech, které máte vždy pod kontrolou.

 

Kolaudace proběhla 28/3/2014.

 

Eko výsledky 2014-2017

Výsledky 2018

Fotogalerie: SVJ Poznaňská 12, Brno